မှတ်မှတ်သားသားဗိုလ်ချုပ်စကား

Unicode မှတ်မှတ်သားသားဗိုလ်ချုပ်စကား အယ်ဒီတာအဖွဲ့စုစည်းတင်ပြသည်။ ”ဗမာက တစ်မျိုး ၊ ကရင်က တစ်ဖုံ ၊ ရှမ်း၊ ကချင် ၊ ချင်းတို့က တစ်ခြား အကွဲကွဲ အပြားပြား လုပ်နေကြရင် အကျိုးရှိမှာ မဟုတ်ဘူး ။

Read more