ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိပြီး ကရင်တစ်ကျပ်၊ ဗမာတစ်ကျပ်လို တန်းတူအခွင့်အရေးလိုချင်တယ်ဟု ပွဲကျင်းပကော်မတီဝင်ပြော

Unicode ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိပြီး ကရင်တစ်ကျပ်၊ ဗမာတစ်ကျပ်လို တန်းတူအခွင့်အရေးလိုချင်တယ်ဟု ပွဲကျင်းပကော်မတီဝင်ပြော ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ အောင်ချစ် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုစနစ်သို့ လျှောက်လမ်းနေမှုအပေါ် ကြိုဆိုသော်လည်း ကရင်ပြည်နယ်အား ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နှင့် ကရင်တစ်ကျပ်၊ ဗမာတစ်ကျပ်လို

Read more