ကျွဲ၊ နွားတင်ပို့လျှောက်လွှာ၌ တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်များဝင်ရောက် လာမည်ကို ဒေသခံကုမ္ပဏီများ စိုးရိမ်

Unicode မွေး/ကု၏ ကျွဲ၊ နွားတင်ပို့လျှောက်လွှာ၌ အကျိုးတူစနစ်မွေးမြူမှုတွင် 220 Kgကန့်သတ်လိုက်သည့် အတွက် တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်များဝင်ရောက် လာမည်ကို ဒေသခံကုမ္ပဏီများ စိုးရိမ် မန္တလေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ၁၀ MTK မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ကျွဲ၊နွားများတင်ပို့ရန်လျှောက်ထားချက်များတွင် ကိုယ်တိုင်မွေး၊ မွေးဖက်ပေးနှင့် အကျိုးတူစနစ်ဖြင့်

Read more