ရန်ကုန်စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ထံမဖြန့်ပါက သမ္မတထံစာတင်မည်ဟု ဒေါ်ညိုညိုသင်းဆို

ရန်ကုန်စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ထံမဖြန့်ပါက သမ္မတထံစာတင်မည်ဟု ဒေါ်ညိုညိုသင်းဆို ရန်ကုန်၊ဇန်နဝါရီ ၇ ခင်မို့မို့လွင် (Myanmar Now) ယခင်နှစ်အစီရင်ခံစာများကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖတ်ရှုခွင့်ရခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အစီရင်ခံစာကို စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နှင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံသာ တင်သွင်းခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တိုင်း

Read more